Nazywam się Joanna Chmarzyńska - Golińska. Od 24 lat szkolę się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej. Równolegle do studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęłam roczne szkolenie z zakresu psychoterapii rekomendowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii. Kolejne 4 lata szkoliłam się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej (od lutego 2000 do czerwca 2004). Po ukończeniu afiliowanego przez PTPP szkolenia w Krakowie, przez kolejne 4 lata kontynuowałam naukę w Trójmiejskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, gdzie uczęszczałam na grupy seminaryjno-superwizyjne oraz ukończyłam dwuletnie Studium Obserwacji Niemowląt prowadzone przez brytyjską psychoanalityczkę Orę Dresner. W 2013 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej - certfikat nr 143.
Od 2001 roku w sposób ciągły poddaje swoją pracę cotygodniowym superwizjom indywidualnym, uczestniczę w superwizjach grupowych, konferencjach i wykładach, celem podwyższania kwalifikacji i utrzymania wysokiego standardu pracy własnej.
W trakcie długiej drogi rozwoju przeszłam dwa długoterminowe procesy własnej terapii szkoleniowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam począwszy od ostatniego roku studiów (1997), początkowo w placówkach sektora publicznego. Najpierw w domu małego dziecka w Oliwie (dało mi to trudną, ale ważną lekcje z zakresu psychologii rozwojowej, choć może niestety bardziej była to lekcja z zakresu traumy więzi i psychopatologii rozwojowej) Pracowałam również w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz prowadziłam terapie pogłębioną dla osób uzależnionych od alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gdańsku.
Jako psychoterapeuta psychoanalityczny w ramach prywatnego gabinetu pracuje od początku 2001 roku. Prowadzę terapie z dorosłymi i młodzieżą. Od kilku lat pracuje również jako superwizor i nauczyciel - powadzę zajęcia z tematu „Praca z traumą psychiczną” - na Psychologii Zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Studium Terapii Depresji, które istnieje przy Centrum Terapii Depresji w Gdyni oraz w wielu grupach dla psychoterapeutów.
Od momentu uzyskania certyfikatu byłam zaangażowana w różne aktywności na rzecz PTPP. Byłam członkiem Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPP. (II kadencji) Wielokrotnie udzielałam wykładów dla szerokiego grona psychoterapeutów czy psychiatrów w Polsce. (cześć wykładów zamieszczona na youtubie)

W swoim dorobku naukowym posiadam 3 publikacje w czasopismach naukowych:
2013 - W Biuletynie PTPP Trauma (nr 17) „Żałoba, której nie było”

2017 - W Biuletynie PTPP Matka (nr 25)„Mama - Kim Ty jesteś, mamo, jakie więzy, rzemienie, pasy trzymają nas razem?”

2021 - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego nr 35 „Intymność w epoce oszołomienia” artykuł: „Świat bez bliskości i terapia on-line. Co z nami będzie?”

Na stronie PTPP w zakładce czytelnia również znajdują się moje artykuły.

Ponadto w dorobku naukowym posiadam następujące wystąpienia konferencyjne:

2011 - EFPP & PTPP Międzynarodowa Konferencja Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie 2011 „Rodzeństwo: Rywalizacja i Zawiść – Współistnienie i Troska” wygłosiłam referat „ Identyfikacja z umarłym rodzeństwem jako obrona przed prześladowczą winą”

2008 - Konferencja „Być matką – rozumieć siebie, rozumieć dziecko”. 26 maja 2008 Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk. Wystąpienie pt. „Wybrane aspekty wczesnej relacji pomiędzy matką a dzieckiem” oraz warsztat pt. „Wczesne projekcje matki na dziecko”

2007 - Konferencja „Ojciec i córka” 3 grudnia 2007, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Być ojcem” oraz Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych ul. Racławicka 17, 80- 406 Gdańsk. Wystąpienie pt. „Ojciec i córka – ujęcie analityczne”.

2021 - SOPOCKIE SYMPOZJUM 9,5 „Emocjonalne konsekwencje pandemii” wystąpienie znaczeniu relacyjności i kontaktu osobistego w regulowaniu cierpienia psychicznego.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań klinicznych znajduje się tematyka wczesnej relacji pomiędzy matką i niemowlęciem, w kontekście jej wpływu na funkcjonowanie psychiczne w dorosłym życiu. Również tematyka szeroko rozumianej traumy - szczególnie traumy złożonej, zaburzeń dysocjacyjnych, złożonego zespołu stresu pourazowego W pracy klinicznej dużą wagę przykładam do historii dzieciństwa, konieczności przepracowania traum rozwojowych oraz traum transgeneracyjnych, jako drogi do odzyskania równowagi psychicznej (patrz: zakładka artykuły).