JOANNA CHMARZYŃSKA-GOLIŃSKA

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od 2001 r. prowadzi terapię indywidualną z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej, terapii par, warsztatów psychologicznych, seminariów, wykładów i szkoleń dla firm.

W dorobku naukowym posiada kilka wystąpień konferencyjnych, w tym jedno na konferencji międzynarodowej - European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy.

Począwszy od 1997 r. zdobywała doświadczenie w placówkach sektora publicznego –  Domu Małego Dziecka, Poradni Zdrowia Psychicznego, Centrum Interwencji Kryzysowej, oraz w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnienia od alkoholu.
Studia wyższe - Uniwersytet Gdański. Ukończyła I Etap szkolenia (2 lata) z zakresu psychoterapii psychodynamicznej zorganizowany przez Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Następnie kształcenie kontynuowała ściśle w podejściu psychoanalitycznym. Jest absolwentką Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalityczej (5letnie studium).Program tej szkoły jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz opracowany w oparciu o standardy kształcenia European Federation for Psychoanalitic Psychoterapy (EFPP). Dodatkowo w ramach szkolenia w nurcie psychoanalitycznym ukończyła 2 letnie Studium Obserwacji Niemowląt. Regularnie podwyższa kwalifikacje uczestnicząc w grupach seminaryjno - superwizyjnych oraz wykładach prowadzonych przez znamienitych psychoanalityków polskich i zachodnich.

W obszarze szczególnych zainteresowań klinicznych znajduje się tematyka wczesnej relacji pomiędzy matką i niemowlęciem, w kontekście jej wpływu na funkcjonowanie psychiczne w dorosłym życiu. W pracy klinicznej dużą wagę przykłada do historii dzieciństwa, konieczności przepracowania traum rozwojowych oraz traum transgeneracyjnych jako drogi do odzyskania równowagii psychicznej (patrz: zakładka artykuły).

 

Kontakt